DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis bij verstek van Tossaint Franssen 14 nov. 1774 Elsloo
RHCL Maastricht  ===  Elsloo 32

© Maaike van Eekelen


© Maaike van Eekelen

Sententie
........In Zake
D'Edel Gestrenge Heer J.C.L.
De Limpens, Drossard
dezer vrij Heerlijkheijd en
Baronie Elsloo, nomine
officij Klager
........Tegens
Tossaint Franssen fugitive,
ad valvas geciteerde en
beklaegde

Visis actis als naementlijk
alle de verbaalen in zake gehouden, ons
decreet van corporeele apprehensie ten laste
van den Beclaagde gegeven, de feijten van
Belastingen en Conclusie van d'Heer Clager
tegens denzelven fugitiven genomen
en verders alle acten en actitaten in zake
ingedient en onder behoorlijcken inventaris
 gefourneert en op alles gelet, waar op
te Letten stonde of conde moveeren,
en signantelijk op ons Decreet van
versteck nae voorgaande behoorlijcke,
geaffigeerde en gerelateerde Citatiėn
edictaal in zake opgevolgt, Schepenen
Der vrij Heerlijkheijd en Baronie Elsloo
met assumptie der Heeren C. Otzeling, H.
Milliard en H.M. Nijpels schepenen der
Heerlijckheeden Eijsden, Bemelen en
Mechelen op de Maese, mitsgaders van
een onpartijdig Regtsgeleerde ter manisse
van den eerst pręsiderende in zake in
Contumaciam Regt doende, Bannen den
voorsz. Beklaagde Tossaint Franssen voor
altoos uijt dese vrij Heerlijckheijt en vrij
Baronie, met interdictie van noijt in de
zelve te mogen verscheijnen op poene
van daar inne bevonden wordende, zwaerder
te worden gestraft. Met condemnatie van
den selven in de Costen en misen van
justitie ter onser Taxatie en moderatie
met confiscatie van goederen. Actum op
den ouden stadhuijze binnen Maestricht
nae bekomene territorium
Den 14 novembris 1774

J.W. Roemers - P. Frederix - A.M. Gudi
C.Otzeling - H.M. Nijpels - H.Milliard


Gepronuntieert den 17. novembris 1774 na voorgaende Clockenslagh aen de Kaeck tot Elsloo Ten overstaen van dheeren Drossard en Schepenen Roemers, P.Frederix, Gudi, P. Frederix, J. Bovens en geassumeerte schepen C. Otzelingh


me presente quod Testor
........J.W. Roemers
........Secretaris

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER