DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis bij verstek van Dirck Martens 14 nov. 1774 Elsloo
RHCL Maastricht  ===  Elsloo 32   

 


......................
.......................
Sententie
..........in zake
Den Ed. Gestr. Heer J.C.S.
De Limpens Drossard der
vrij Heerleijcheijd en Baronie
Elsloo Nomine Officij klager
..........Tegens
Dirick Martens zoon van Franck
Martens fugitive, ad valvas
geciteerde en Beclaegde


Visis actis als Naamentlijck alle de verbaalen in zake gehouden, ons Decreet van Corporeele apprehensie ten Laste van den Beclaegde gegeven, de feijten van Belastingen en Conclusie van d'Heer Clager tegens denzelven fugitiven genomen, en verders alle acten en actitaten in zake ingedient en onder behoorlijken inventaris gefourneert en op alles gelet waarop te Letten Stonde of conde moveren en Signantelijk op ons Decreet van versteck nae voorgaande behoorlijke geaffigeerde en gerelateerde Citatien Edictaal in zake opgevolgt, Schepenen der vrije Heerlijcheijd en Baronie Elsloo met assumptie der Heeren C. Otzeling, H. Milliard en H.M. Nijpels, Schepenen der Heerlijcheden Eijsden, Bemelen en Mechelen op de Maeze, mitsgaders van een onpartijdig Regtsgeleerde ter Maenisse van den Eerst præsideerende,
In zake in contumaciam Regt Doende, Bannen den voorszegde Beclaagde Dirick Martens zoon van Franck Martens voor altoos uijt deze vrij Heerlijcheid en vrij Baronie, met interdictie van noijt in dezelve te moogen verschijnen, op pœne van daarinne bevonden wordende, zwaarder te worden gestraft, met condemnatie van denzelven in de Costen en misen van justitie ter onzer Taxatie en moderatie met Confiscatie van goederen.
Actum op den ouden Stadhuijze binnen Maestricht nae becomene territorium
Den 14. november 1774

J.W. Roemers – P.Frederix – A.M. Gudi
C. Otzeling – H.M. Nijpels – Henr. MilliardGepronuntieert den 17. novembris 1774 naer voorgaande klockenslagh aan de Kaak in Elsloo ten overstaen van DHeren Drossard en Schepenen Roemers, P. Frederix, Gudi, M.P. Fredrix, S. Bovens en geassumeerde Schepen C. Otzeling
......me presente quod testor
...........J. W. Roemers.............Secret.Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER