DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tegen het dode lichaam van Herman Vrancken 3 nov. 1773 Elsloo
RHCL Maastricht  ===  Elsloo 32


Sententie
.........in Zaake
den wel Edele Gestrenge
Heer Drossard dezer vrije
heerlijkheijd en Baronie
Elsloo nomine officij Clager
.........Tegens
het doode Lichaam van
Herman Vrancken
geweezene alhier gedetineerde


......................

Visis actis als namentlijk de Verbaalen en Decreeten in Zaake gehouden en gegeeven, de Interrogatorien en responsiven, mistgaders de Confrontatien, recollectie, Conclusie bij de Heer Clager genoomen, en verdere acten en actitaten onder behoorlijken inventaris gefourneert, En geleth waar op eenigsints te letten Stonde off konde moveeren, en wel Signantelijk alsdat den voorsz. Herman Vrancken bij sijne personeele responsiven uijt eijgener wille gedaan, bekend hadde onder  bende gauwdieven in de omliggende plaatzen ontdekt te gehooren en zig met en benevens dezelve pligtig gemaakt te hebben aan de violente huijsbraaken en diefstallen bij Walraaven in den Maasband tusschen den 22 en 23 augusti 1756, bij den pastoor van Greevenbeegt s'nagts tusschen den 28 en 29 januarij 1751, en bij Campo aan het nieuwhuijs agter of bezijdens Schimmert over eenige jaaren geperpetreert.
In dusverre dat ter dier geleegenheeden de Luijdens van de respective bestoolene woonhuijzen door gemelte bende gekneevelt en mishandelt zijn geworden, niet alleen, nemaar ook dat hij Beclaagde van dito diefstallen en huijsbraaken telekns sijne aanpaarten genooten en geprofiteert heeft.
Geconsidereert mede, dat hij gemelte sijne responsiven bij opgevolgde recollectie gestaaft en geratificeert hebbende, tot daar en toe desselfs boosen en rampzaaligen inborst gepousseert heeft, dat zig zelfs om het leeven gebrogd en in de Gevangenisse opgehangen heeft.
Diensvolgens Scheepenen der vrijheerlijkheid en Baronie Elsloo met advijs van een onpartijdig Regtsgeleerde, ter maanisse van den Eerstpræsideerende recht doende, doemen het Cadaver van Herman Vrancken, om binnen dese vrije heerlijkheid op eene sleijde gelegt en gesleept te worden ter Plaatze alwaar men gewoon is Crimineele Justitie te doen, en aldaar andere te Exempel en afschrik met een been  aan de Galge gehangen en in eene ijzeren keeten geklonken te werden, verklarende de goederen van denselven Herman Vrancken voor de Costen en misen van justitie executabel, de overige ten profijte van den gebiedende Heer Confisqueerende.
Actum op den ouden stadhuijze binnen de stad Maastrigt naar bekoomene Territorium desen
3 november 1773 Coram Dominis J.W. Roëmers, P. Frederix, A.M. Gudi, C. Otzeling, H. Milliard en H.M. Nijpels geassumeerde Schepenen der Respective Heerlijkheeden Eijsden, Bemelen en Mechelen op de Maaze.

J.W. Röemers –– P.Frederix
–– A.M. Gudi
C. Otzeling
–– H. Milliard –– H.M. Nijpels    


Deze behoorlijk op den 4 november 1773 en naar voorgaande klokke-slag gepronuntieert onder de galge tot Elsloo, en ter Executie gestelt ipso momento.

 

Ita testor
M. P. Fredrixs

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER