DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis van Matthijs Weerdens 3 oktober 1774
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168


Matthijs Weerdens

.....In Saake
den welEdelen Gestrengen Heer en Mr.
W.D. Vignon Luitenant Hoogdrossard
s'lands van Valkenborg nomine officii
claeger
..........Tegens
Matthijs Weerdens gedetineerde
en beclaegde


Visis actis en op alles geleth waerop te letten stonde en konde moveren, signanter op d'eijgen confessie van den Beklaagde buijten Pijn en banden gedaan, waeruijt is consteerende, dat den beklaagde, oud ses en sestig Jaaren geboortig uijt de Groenstraat, ressort der Banke van Ubag, Parochie van Eygelshoven en laatst gewoont hebbende te Heerlen, van Professie een Beenhacker, meede complice is van de Berugte Bende gaudieven en Nagts Roovers, en sig met deselve schuldig gemaakt heeft aan differente huijsbraaken en diefstallen, en van veele andere sijn aanpart en deel genooten heeft.

Allen t'welke sijnde feijten en Euveldaeden dewelke in een land, waar Justitie en Policie vigeert, niet konnen worden getollereert, maar behoren gestraft te worden.
Soo is't dat Schepenen der vrijheijd ende Hoofdbanke Heerlen,
in naame en van wegens Haar Hooge Mogende, D'Heeren Staaten generaal der vereenigde Neederlanden,ter maenisse van d'Heer Luitenant Schouth regt doende
          Condemneeren den gedetineerden en Beklaagde om gebrogt te wordenter platse daar men gewoon is crimineele Justitie te doen, en aldaar aan den Scherpregter overgeleevert sijnde andere ten Exempel en afschrick met de koorde gestraft te worden datter de Doot op volgt, en vervolgens desselfs doode Lichaem in een keeten geklonken aan de Galge sal
blijven hangen, den gedetineerden en beklaagde daartoe condemneerende in de Costen en misen van Justitie ter onser taxatie en moderatie, met verdere confiscatie van goederen.

Actum in Judicio Extraordinario binnen Heerlen den derden october seventien hondert vier en Zeeventig, Coram de Schepenen Swildens, VCotzhuijsen, Wintgens, Landman en Nijssen


  (onderstond) Ter ordonnantie
(was geteekent) J.B. VCotzhuijsen, Substitut Secretaris

(laegerstond) Deese naar voorgaande klockluijdinge gepubliceert en 't stockje door d'Heer Schouth gebrooken sijnde is deselve door den Scherpregter op d'ordinaire Justitie plaatse ter Executie gestelt.

          Heerlen den 5. october 1774
          (onderstond) Quod Attestor
          (was geteekent) J.B. VCotzhuijsen, subst. secretarisNaar boven

EMAILAfstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER