DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Sententie tegens Joannes Moonen 13 juni 1774
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168

 
..........Sententie
..........In Saake

De WelEdelen Gestrengen
Heer Lt. Drossard deeses lands
nomine officii
..........Tegens

Joannes Moonen gedetineerde

 

Visis Actis en geleth waarop te letten stonde en konde
Moveeren, Scheepenen der Vrijheijd ende Hoofdbanke
Heerlen ter maenisse van D'Heer Lt. Schout Regt
doende, Ontslaan den gedetineerde uijt de Detentie
/onder/ mits Presteerende als onvoorsien van goederen,
in handen van onsen Presideerenden de Cautie Juratoir
van sig toties quoties alhier op den Landshuijse te
sullen sisteeren, Sub Poena convicti et Confessie.

De Costen interim Suspendeerende.

Actum in Judicio Extraordinario binnen Valkenborg
Den Dertienden Junij 1774

Coram omnibus scab. Dempto Pelt

Ter Ordonnantie
J.B. V.Cotzhuijsen
Secretaris
 
Pronuntiat. eodem Partibus
Presentibus, en heeft Joannes
Moonen den voormelten Eed aan
Handen van D'Heer Schepen van
Craan als Presideerende gepresteert

Quod attestor
J.B. V.Cotzhuijsen
Secretaris

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER