>

DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis Leonard Göbbels • 13 aug. 1773 Heerlen
Rijckheyt Archief Heerlen •–• Schepenbank Heerlen 1168

 


..........
Leonard Göbbels

Sententie
..........In Saake
den welEedelen gestrengen Heer en Meester
J.G. Farjon, Luitenant HoogDrossard deeses
lands nomine officii Claeger
..........Tegens
Leonard Gobbels gedetineerde en beklaagde

 

..........Visis actis, als namelijk alle acten en actitaten en op alles gelett en Rijpelijk overwoogen, signanter d'eijge confessie van den Beklaagde Pijn en banden gedaan, waaruijt appareert dat den Beklaagde oud bij de vijf en vijftig Jaaren, geboortig van Beek onder het ampt Randeraed, t'laast gewoont hebbende op Caumer binnen deese Banke, sijnde van professie eenen Daglooner sig met eene godloose Bende gaudieven en nachtsgesellen geassocieert hebbende met hulpe derselver vel geweldenarijen, huijsbraaken en diefstallen gepleegt en  ter Executie gebracht heeft.
Als 1ma den geweldigen diefstal, inbreuke en mishandelinge der menschen gebeurt in den Jaare 1762 bij Martinus Schröders aan de hand.
2do den Violenten diefstal en mishandelinge geperpetreert in den selven Jaare bij Henricus Ritzen in 't Panhuijs tot Wijnandsraede.
3tio aan den Enormen diefstal en gruwelijke mishandelinge der menschen gebeurt in den Jaare 1763 tot Wurm.
4to aan de huijsbraake en diefstal geperpetreert bij de weduwe Jansen in Immendorf voorgevallen in den Jaare 1770
5to aan den geweldigen diefstal en inbreuke in denselven Jaare geschied bij de Juffrouw Steintjens tot Havert.
En laastelijk 6to aan den diefstal en inbreuke gedaan in den Jaare 1770 voormelt bij den Pastor tot Heungen.
Allen t'welcke sijnde Enorme feijten Euveldaaden ten uijtersten strafbaar, in een land van goede Justitie en Policie niet konnen worden getollereert.

Soo is 't dat Schepenen der vrijheijd ende Hoofdbanke Heerlen, in Naame en van wegens Haar Hoog Mogende D'Heeren Staaten Generaal der verEnigde Nederlanden Ter manisse van den Heer vice Schouth Regtdoende, condemneeren den beklaagden en gedetineerden om gebragt te worden ter plaatse daar men gewoonis crimineele Justitie te doen en aldaar aan de Scherpregter overgelevert zijnde andere ten Exempel met de coorde worden dat er de dood nae volgt, en voorts sijn doode lichaam in een keeten geklonken aan de galge sal blijven hangen.
Den selven daartoe condemneerende in de kosten en misen van Justitie te onser taxatie en moderatie met verdere confiscatie van goederen.

..........Actum in Judicio Extraordinario binnen Heerlen den 13 augusti 1773
..........Coram de Schepenen VCraen, Swildens, Pelt, VCotzhuijsen,
..........Wintgens en Landman

(onderstond) ter ordonnantie
(was geteekent) J.B. VCotzhuijsen, subst. Secretaris
(lager stond) Nae voorgaande klockluijdinge geprononcieert en't Stockje gebrooken sijnde, ter executie gestelt den 18 dito
(onderstond) Quod attestor
(was geteekent) J.B. VCotzhuijsen, subst. Secretaris


Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER