DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVonnissenJabichs

Klacht en Conclusie tegen Lambertus Smeets, 17 juli 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1177

 

Clagt en Conclusie
  voor
Den Lt. Hoog Drossard deeses
Lands nom. officij Claeger
  teegens
Lambertus Smeets gegijselde en
Beklaagde


 

 

 §
Den voorschreve Heer Claeger sal tot fundament der Conclusie in pede deesen te neemen seggen en in facto verum stellen het naervolgende onder alle salvis etc.
 1
Dat uijt de bekentenisse van den gedetineerde den 16 julij 1773 behoorlijk naer artikelen gehoort, gebleken heeft
 2
Dat hij gedetineerde sig meede plichtig heeft gemaakt en geassisteert heeft
 3
Aan het Rooven en besteelen der galge publijque justitie plaatze
 4
En daaraan heeft helpen afneemen Peter Jabigs aldaer geëxecuteert en met de koorde gestraft
 5
Welcke feijten strecken tot spotten der justitie, en niet behoort gedult en getolereert te worden
 6
Weshalven den heer Claeger sig heeft genoodsaakt gevonden tot laste van de beklaagde te ageeren en alles ... en op alles etc.
 7
Mits welcke etc.

Concludeerende Contendeert den heer Claeger ten eijnde den gegijselde en beklaagde bij UEd. Eerentfeste vonnis of andersints mag worden gecondemneert, in alsulcke straffe als Ued. Eerentfeste na bevinden van saake sullen oordeelen te behooren, met Condemnatie van denselven in de Costen, seu alias ... en op alles etc.


 
....Imploreerende
....J.A. PeltNaar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER