DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis van Johannes Peuskens op 11 augustus 1745
BHIC - Raad van Brabant 447-421
   

 

Extract uijt het Vonnis Register der Crimineele Rolle van dees Hoofd Bancke van HerlenIn Saeke
D'Heer Lt Drossaert deeses Lants
nomine officii Claeger
Tegens
Johannes Peuskens
gedetineerden en beclaegden

..........................

Visis actis en naementlik het Decret. interlocutoir van den 12n augusti en gepronuncieert den 20 dito 1744, Waer bij is verclaert tot het versoek van voortganck tot torture bij den voorz. Claeger gedaen, voor alsnog niet te kunnen verstaen, d'selve voor sulx ontseggende. Gesien meede het Decret. daer aen inhisieft van den 30 octobris daer naer wijders de Schriftuure van nadere memorie met claght en Conclusie wegens den Heere claeger Geexhibeert den 5 Julij 1745.
Op alles geleth waer op te letten stonde Scheepenen der Hoofd Bancke Herlen ter manisse van d'Hr vice Schout, bij ingenomen advis van twee neutraele rechtsgeleerden, Recht doende Verclaeren den voorz. gedetineerden Joh. Peuskens van voorz. claght en conclusie te absolveren en denselven gedetineerden uijt sijne Detentie te relaxeeren.
Aldus beraemt in Judicio Extraordinario binnen Valkenborg op heeden den 10 aug. 1745. Coram Scabines omnibus Demptis Poppelman, Frencken et. Mengersheim / onderstont: ter ordonnantie / get. J.  C. Lamberts St. Secretaris van Herle
Gepronuntieert op heden den 11 aug. 1745 binnen Valkenborg.
 
Dese gecollationeert en geauthoriseert
op heeden den 11 aug. 1745 binnen Valkenborg
Quod attestor
J. Theodor Craen
Scabinus absent. Secret
.

Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER