DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree        Documenten        Processtukken        In de gevangenis

PROCESSTUKKEN

Lijkschouwing van de in de gevangenis overleden Dirk Spee door de chirurgijn Thomas Corriaux op 20 april 1776 Nat. Arch.   ASG   5870

   

Reg.

Ik onderschreven gezworen Chirurgijn,
te requisitie van den wel Edele
Gestrengen Heer Vignon Lutenant
Drossaert des Landes van Valkenborgh,
ten overstaen van d"Heere Schepene
Van den Heuvel en Watelaer op heden den 20. april 1776 hebben gevisiteert
op het Lantshuys tot Valkenborgh
het doode lighaem van Dirk Spee en
nae dat ik de deelen ront
gevisiteert, hebbe alle gevonde in
sijne naetuerlijke staet en gesteltenisse
sonder dat ik eenige kneusinge
of andere onsteltenisse hebbe kunnen
speuren, oordeele ik door eene
naetuerlijke doodt te sijn
gestorven in oirconde hebbe ik
dese mijne declaratie ondertekent

Valkenborgh den 20 april 1776

T. Corriaux

Wij onderges. Scheepenen tot deese visitatie gedeputeerde refereeren ons aen bovenstaende Declaratie actum Valken-
burg dato quo supra

J.Wateler P.VandenheuvelNaar boven

 EMAIL
 

 

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER