DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree        Documenten        Processtukken      Dossier Pelt      In de gevangenis

PROCESSTUKKEN

Dagvaarding schepen van Craen inzake vader en zoon Pelt
Valkenburg 30 maart 1774 - RHCL - LvO 8198   
 
.............................
Proponatis ter rolle
van De agtbare Heeren 
commissarissen
Den 30 meert

D'Heer J.C.S. De Limpens q.qua
in ervaarnisse gecomen sijnde hoedat
soo in de crimineele proceduurens we-
gens de gedetineerdens van deser lande  
als andersints veele inconvenien-
tien soo door L.G. Pelt Schepen
als J.A. Pelt advvocaat geplogen
sijn, en vermits den suppliant
qqua vermeent dat ten minste eenige
van voorschreven inconvenientien  
bekent sijn aan de agtbare Heer
van Craan als Schepen soo van
Heerlen als van deser Hooftgeregte
en vermits het Heer Suppliant ter
Hoogste daaraan gelegen is om
het een en ander te weten.
Derhalven went hem den selven
tot UEdele agtbaren oodtmoe-  
delijck biddende gelieven gedient te
wesen van aan Welgenoemde Heer  
van Craan te lasten en te ordon-
neeren van van allen het geene
hem soo tot belastinge als ontlas-
tinge van beijde voorschreven Pelten  
bekent mogte wesen sijn recordium
op den Eede door hem bij het aan-
vaarden van sijne ampten gedaan
te geven en het selve quanto citius
in handen van UEdele agtbaren
over te geven omme Etc.

Communicetur en Wordt den Heer  
Fr. Van Craaen gelast sijn recordium  
soo als bij dese vermelt quanto citius  
aen ons overtegeeven.

Iden exhibeert vijfde interroga-
torien met versoeck dat seigneur
Ubachs mag worden bedaagt en
over de artikelen daarbij uijtgestoken  
onder Eede verhoort en des zelfs
responsiven in geschrifte geredigeert  
omme Etc.

Fiat Dagement
   


Naar boven

 EMAIL

 

 


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER
order: 2px solid ; width: 51px; height: 60px;">