DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Recollectie Geertruid Bosch 3 nov. 1775
RHCL Maastricht • LvO  8169Recollectie gehouden
Ter instantie
van den Wel Edl. Gestr.
Hr. Mr. W. D. Vignon
Lt. Hoog Drossard deses
Lands Nom. Officii Inform.
..........door
Geertruijd Bosch
gedetineerde
............over
derselver Nadere respon-
siven op gisteren gedaan

Vrijdag de 3 November 1775

Is gesisteerd van wegens den Heer Informant voornoemt de
voorschreven Gedetineerde Gertruijd Bosch ten eijnde om
over derselver Responsiven op gisteren vrijwillig gedaan
behoorlijk te worden gerecolleerd. Dewelke gebragt sijnde
buijten de plaatse van Tortuure, handen en voeten vrij van
ijser en sonder eenige schrik ofte vreese aan deselve gecau-
seerd te hebben, aan dewelke gemelde haare naedere res-
ponsiven duijdelijk van woorde tot woorde voorgelesen, heeft
verklaard deselve in waarheijd te bestaan en dat de daarbij
opgegeven Complice waarlijk meede leeden hunner Bende
Nagtsdieven waaren en bij de diefstallen als daarbij vermeld
en gedetailleerd had sien assisteeren. Willende daarvan
alleenlijk uijtgedaan hebben de persoon van Wijnand Geijle-
keken, dat sulks abbusive was en deselve niet onder de
Bende gehoorde nogte bij Diefstallen hadde gesien. Als mede
dat het abusive was van Hans Peter Gelders, dat sij deese
verkeerdelijk genoemd had in plaatse van desselvs broeder
Laurins Gelders onder in de Heek woonende en getrouwd met
een vrouwpersoon van Climmen te huijs. En dat sij denselven
had sien bij de Diefstallen assisteeren in voege en maniere
soo als sij hadde opgegeven. Vraagende deselve hierover aan
den regter excuse, tot redene gevend dat sij op gisteren door
het veel vragen was geconfusioneerd geworden. Willende
overigens niets hier bij nog afgedaan hebben, maar daarbij te
persisteeren en heeft meede naar duijdelijke prælectuure
deeses mede blijven persisteeren ten eijnde deesegeteekend

Geertruij Bosch

Nobis presentibus
A. Wilmar •  P.VandenHeuvel • J. Wateler
Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER