DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Antwoorden van Geertruid Bosch bij Recollectie 24 juli 1775
RHCL Maastricht LvO 8169Recollectie gehouden
.....Ter Instantie
Van den WelEd.Gestr. Heer
W.D. Vignon, Lt Hoog
Drossard nom. officii
Informant
.....Door
Geertruij Bosch
Gedetineerde
.....Over
derselver op den 21 en
22ste July 1775 gedaene
Responsiven onder
Scherper Examen

........Lun den 24 Julij 1775

Is gesisteert van Wegens den Heer Informant Voornoemt de Gedetineerde Geertruij Bosch Ten Eijnde om gerecolleert te worden over derselver gedaene Responsiven op den 21 en 22ste Julij 1775 dewelke gebrogt zijnde buijten de plaetse van Tortuure, handen en voeten vrij et Semoto omni terrore aen dewelke derselver Responsiven duijdelijk van woorde tot woorde zijn voorgelesen, heeft versogt dat van de door haer genoemde Complicen te weeten
N 25 den Jood Mayer,
N 29 den metselaer Lueis en
N30 Heiliger Van Eijs
moogen aengemerkt worden als Complicen die niet door de Gedetineerde gesien sijn bij diefstallen, maer verklaerde Gedetin. Van haer Vaeder gehoort te hebben dat voorzegde personen Complicen der bende waeren, en hier omme hadde de gedetineerde deselve ook onder haeren opgegeven Complicen hiervoor genoemt.

En verclaertde gedetineerde overigens in allen deelen bij voorzegde haeren responsiven te persisteren en dat de personen hier vooren opgegeven Waerlijk Complicen der Bende sijn en bij de diefstallen genoemd, geassisteert en gedaen en gesprooken hebben soo en gelijk hier voorenaen geschrevene staat. Daerop te willen Leven en Sterven en voor Goodes Rechterstoel te sullen verschijnen.

En heeft de gedetineerde naer dat dese recollectie haer duidelijk is worden Voorgeleesen dezelve onderteekent


Geertruij Boosch

Nobis presentibus

J. Theodor Craen

PVandenHeuvel

J.Wateler

J.L. Wintgens


Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER