DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Recollectie Geertruid Bosch 3 juni 1775
RHCL Maastricht      LvO  8169
Recollectie gehouden
...........Ter instantie
Van den WelEd. Gedtr. Heer
en Mr. W.D. Vignon Lt.
Hoog Drossard deses
Lands Nom. Offic. Informant
...........Door
Geertruijd Bosch Gedetineerde

        Sabbathi den 3e Junij 1775
Is voor ons onderschreven Schepenen gesisteert van wegens den heer Informant voornoemt Gedetineerde Geertruij Bosch ten eijnde om over derselver gedaene Responsiven van den 1e en 2de deser behoorlijk gerecolleert te worden. Dewelke gebrogt zijnde buijten de plaetse van Tortuure, handen en voeten vrij van ijser, en sonder eenige de minste Schrik, Vrese of dreijgementen, en aen haer derselver responsiven voor geleesen heeft verclaert in alle deelen nij deselve te blijven persisteeren, als staende plichtig aen de opgegeevene Diefstallen en dat de genoemde complicen waerlijk onder hunnen bende gehooren en aen Diefstallen plichtig staen.
Versoekende alleenig dat n.54 sekeren Habets van Berg als meede n.56 Jen huijsvrouwe van Willem Habets afgedaen mogte worden als hebbende deselve niet bij de bende gesien, maer deselve van hooren seggen genoemdt heeft. Verders versoek sij Gedetineerde dat den genoemde Heer mogte uijtgedaen worden, dat sij de naem van denselve niet weet, en dat de naem van Le Haen haer Gedetineerde in de gedagte gekomen is om dat veeltijds van haer vader over denselven had hooren spreeken.
En heeft naer duijdelijke voorleesing hier bij blijven persisteeren ten eijnde geteekendt
Geertruij Boosch

Nobis presentibus

JP.VandenHeuvel J.L.Wintgens
J.Wateler
   

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER