DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Antwoorden van Geertruid Bosch bij Recollectie 25 maart 1775
• RHCL Maastricht • LvO 8169 •Recollectie gedaan ter
instantie
    Van
Den WelEd. gestr. Heer
en Mr. W.D. Vignon Lt.
Hoogdrossard deses Landts
nomine officii informant
    Door
Gertruijd Bosch gedetineerde

Saterdag den 25 meert 1775

Is voor ons gesisteert van wegens d'Heer informant de gedetineerde Gertruijd Bosch, welke gebrogt sijnde buijten de plaatse van tortuur, handen en voeten vrij van ijser, sonder eenige den minste schrik of vrese aan de selve gecauseert te hebben, ten eijnde om behoorlijk gerecolleert te worden en aan de selve duijdelijk verbatinus voorgelesen haare responsiven, soo op den 23. als 24. meert soo vrijwillig als onder scherp examen gedaan, heeft verclaart daarop te willen leven sterven dat alle hetgeene door haar wegens de diefstallen gedetailleert valsch en verdigt is, en dat door valsche getuijgens overtuijgt was worden..
En naar duijdelijke voorleesinge heeft dese eijgenhandig geteekent.
Dato quo supra.
Geertruij Boosch

Nobis præsentibus

J. Wateler

P.VandenHeuvel
Scabinus et secretarius

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER