DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Recollectie van Dirk Hersseler d.d. 28 juli 1773
RAL LvO 8165
 --------------------
Recollectie Gedaen
Ter instantie van
Den Weled.. Gestrenge Heer en Mr.
J.G. Farjon Lt. hoogdrossard deses
Lands nom. off. informant en Clager
door
Dirck Herscheler Gedetineerde en
beclaegde

 
Woensdag den 28 julii 1773

Is van wegens dhr. drossard gesisteerd den voorn. Gedetineerde Dirck Herscheler om over desselfs naedere bekentenisse Extra Locum torturae buyten pijn en banden te worden Gerecollecteerd. Vervolgens is aen denselven sijne depositie van woord tot woord duijdelijk voorgelesen. Heeft verclaard allomme daarbij te blijven persisteeren, egter corrigendo segt niet te weeten waar de jood Abraham gewoont heeft ten tijde hij denselven heeft hooren noemen bij den diefstall begaen tot Wurm, oock niet positief te weeten of hetselve denselve is of niet. Willende vorders daerop Leven en Sterven. En heeft dien volgens naar duijdelijcke voorleesinge hierbij blijven persisteeren ten eijnde vermits schrijven onervaere gehandmerckt

 

 
Dit is het + merck van Dirck Herscheler
Nobis praesentibus
J.Theod. Craen
L.G. Pelt
J.Wateler
Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER