DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

© Maaike van
              Eekelen

Recollectie Joannes Lahaye, Valkenburg 6 aug. 1774
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8169Recollectie gehouden op
den Landshuijse van Valkenborg
  ter instantie
van den weled. Gestr. Heer en
Mr. W.D. Vignon Lt. Hoog
Drossard deses Landt nomine
officii informant
  Door
Joannes La Haye gedetineerde
over desselfs responsiven van
den 4de en 5de Augustij 1774
gedaen onder scherper examen

Sabbathi den 6de Aug. 1774

Is gesisteerd vanwegens het hoog officie den voornoemden gedetineerde Joannes La Haye extra locum torturæ, handen en voeten vrij. Sonder eenige territie of dreijgementen is aen den selven sijne gedane responsiven op den 5 en 6 deses gedaen, duijdelijk van woorde te woorden voorgelesen. Heeft daerbij blijven persisteren, dat alle de door hem opgegevene diefstallen daerbij geassisteert en de door hem opgenoemde complicen daerbij geweest en geassisteert hebben. Willende daerop leven en sterven en voor Gods rigters stoel verschijnen, dat alle sijne gedaene responsiven in waerheijt bestae, en naer duijdelijke voorlesing heeft dese geteekent
J. Laheij

Nobis presentibus

J.Wateler
J.L. WintgensNaar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER