DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Recollectie van Anthoon Emonts, Valkenburg 1 dec. 1774
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168
Recollectie gehouden
  TerInstantie
Van den Wel ED. Gestrenge
Heer Mr. W.D. Vignon Lt.-
Hoog Drossard nom. officij
Informant
  Door
Anthom Emands Gedetin.
  over
derselver Nadere Responsiven
onder Scherper Examen
gedaan op den 30 November
1774

Donderdag den 1 December 1774

 Is voor ons gesisteerd van weegens den Heer Informant voornoemt den Gedetineerde Anthon Emands ten eijnde om over derselver nadere personneele Responsiven Vrijwillig en Sonder Torture gedaan op gisteren den 30 november behoorlijk te worden gerecolleerd. Denwelke gebragt sijnde buijten de plaatsen van Tortuur, handen en voeten vrij van ijser, sonder eenige schrik ofte vreese en een den gemelde sijne voorschreve Responsiven Distinctelijk en van woorde tot woorde duijdelijk voorgelesen, heeft verklaard in alle deelen bij deselve te blijven persisteeren, willende daarop leeven en sterven en heeft naer duijdelijke voorleesing hier bij blijven persisteeren ten eijnde gehandtmerkt
Merk + van
Anth. Emants
Nobis præsentibus
J.L. Wintgens  PVandenHeuvel


Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER