DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Recollectie van Geerke Steijnen 23 sept. 1773
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8166

© Maaike van Eekelen


© Maaike van Eekelen


Recollectie gehouden op
den Landshuijse van Valkenburg
gedaen
.....Door
Den Gedetineerde Geerke Steijnen
van Neerbeek Gedtineerde
.....over
der selver Responsiven gedaen
onder scherper Examen op
den 21 en 22. sept. 1773
.....Ter Instantie
van den Wel Ed. Gestr. Heer
Lt.-Drossard deeses Lands
nomine officii Informant


....Donderdag den 23. sept. 1773

Is voor ons Scheepenen gesisteerdt den Gedetineerde Geerke Steijnen van Neerbeek van weegens den Heer Informant voornoemdt Buijten pijn en Banden, buijten de plaetse van torture et semoto omni terrore. Aen dewelke derselver Responsiven onder scherper Examen gedaen de dato 21 en 22. sept. van woorde tot woorde voorgeleesen en behoorlijk gerecollecteert, heeft verclaert aen alle daerbij genoemde Diefstallen plichtig te staen en dat alle de daerbij genoemde Complicen onder hunne bende gauwdieven behooren en waerlijk plichtig aen deselve diefstallen staen.
Daer op te willen Leeven en sterven en heeft naer duijdelijke prælectuur hier bij blijven in allen deelen persisteeren ten fine dese eijgenhandig gehandtmerkt scrijvens onervarenmerk + van
Geerke Steijnen

Nobis præsentibus
J.Theod vCraen
J Wateler
PVandenHeuvel


boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER