DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Restant van het protocol van scherp examen van Pieter Clermont,
Valkenburg 20 okt. 1773 • RHCL Maastricht • LvO 8166


© Maaike van Eekelen


© Maaike van Eekelen
......
den welcken aen gemaend sijnde om de waerheijd te bekennen, soo is denselven bij negative blijven persisteeren.
En vervolgens door dheer Landts Doctor werde Geoordeelt om met verder ondervraeginge en torture te suspendeeren tot dat den Gedetineerde meer bij Kragten is. Soo word daarmeede opgehouden
Dones et usque ten Eijnde is deese door ons onderges. Schepenen geteekent

J. Theod. V.Craen
J.Wateler
J.L. Wintgens
L.G. Pelt
A. Wilmar
P.VandenHeuvel


Continuatio Donderdag den 20. Oct. 1773

Is wederom gesisteert van weegens den Heer Informant den Gedetineerde Pieter Clermont dewelke aengemaendt sijnde de waerheijdt gestandt te doen bij de negative is blijven persisteeren, waer omme op goedtvinden van den Heer Lands doctor denselven Gedetineerde aen de stroppade met vijf en twintig ponden gewijgt gebonden is om quartier naer twee uuren
En is denselven weegens overkoomende flauwtens om vier uuren afgelaten en is met verdere torture op goedtvinden van den Heer Lands doctor gesuspendeert.
Ten dien eijnde dese door ons onderges. Schepenen getekent.


Nobis præsentibus
J. Theod. V.Craen
J.Wateler
J.L. Wintgens
A. Wilmar
P.VandenHeuvel
L.G. Pelt


boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER