DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Recollectie, ontkenning en  continuatie verhoor van Erke Erkens 'den Hoesaer'
27 en 28 jan 1774    Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168

 


 


 
Donderdag den 27 Januarij 1774

Nadere Recollectie gedaen door
Ercken Erckens Gedetineerd
op den Landtshuijse van
Valkenborgh
Ter instantie van
den WelEd. Gestr. Heer en mr.
Farjon Lt. Hoogdrossard nom.
off. informant

Is van wegenshet officij gesisteert den voormelde
Gedetineerde Ercken Erckens Extra Locune torturę buijten
Pijn en banden, ten eijnde om gerecolleert te worden over
sijne naedere responsiven den 26 deeser gedaen, heeft naer
duijdelijke voorlesinge daarbij in allen deelen blijven
persisteeren sonder iets daarbij ofte daervan te willen
gedaen hebben. Egter seggende dat hij alles uijt pijn en
vreese van de torture hadde moeten bekennen, en dat hij
aan geene diefstallen pligtig stond. En naar duijdelijke
voorlesinge van deese recollectie heeft den gedetineerde
hierbij blijven persisteeren ten eijnde vermits schrijvens
onervaaren met een cruijs gehandmerckt

Dit is het  X  merckteeken van Ercken Erckens

Nobis pręsentibus


J. Wateler..........J.Theod.VCraan
A. Wilmar..........J.L.Wintgens
L.G. Pelt
P.VandenHeuvel

 Vrijdag den 28 Januarij 1774

Is wederom gesisteerdt den Gedetineerde Erke Erkens
van weegens den Heer Informant voornoemt. Dewelke
aengemaendt sijnde de waerheijdt gestandt te doen en
naders ondervraegt over de voorschreven artikelen op
den 1ste art.
Te gehooren onder de bende gauwdieven, dat Martin
Le Gros hem verleijdt heeft voor ontrent twintig Jaeren
............. .......................................................Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER