DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Recollectie van Dirk Hersseler d.d. 14 juni 1773
RAL LvO 8165
 _______________
Recollectie
Ter instantie van
Den Weledele Gestrenge Heer en
Mr. J.G. Farjon Lt Hoogdossard
deeses Lands nomine officii informant
Gedaan door
Dick Herscheler afdoender re
Neerbeek thans Gedetineerde op den
Landtshuijse van Valkenborgh
en Beclagde
 
Maandagh den 14 Junii 1773

Is van weegens d'heer Lt. Drossard deses Landes alhier gesisteerd den voormelde Gedetineerde Dirck Herscheler Extra Locum torturae, pedibus ac manibus Liberis et Semoto omni terore, om over desselfs respondeeringe en bekentenisse op den 11 et 12 Junii 1773 in forma Juris Gerecollecteerd te worden, en vervolgens aan denselven sijne gedane bekentenissen van woord tot woord duijdelijck voorgeleesen sijnde heeft verclaard, in alle deelen bij sijne voors. bekentenissen en Revocatie bij den diefstall tot Heugen bij Millen gedaan, blijven persisteeren Sonder daar verder iets bij of daarvan te willen gedaan hebben. Ten eijnde vermits Schrijvens onervaaren Gehandmerckt

 
dit is het + merck van Dirck Herscheler
Nobis Praesentibus
F. Theod.Craen J. Wateler
P. Vanden Heuvel L G Pelt J.L. Wintgens
Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER