DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

 Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

 Maaike van Eekelen

Scherp examen van Herman Heugens 9 juni 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168

Recollectie
...Ter instantie van
d'Heer Lt-Hoogdrossard J.G.
Farjon nom. officii informant
.....Gedaan door
Hermanus Heugens Gedetin.
en beclaegde
.....Vrijdag den 11 Junij 1773

Is van weegens de Heer Luit.-Hoogdrossard deses Lands gesisteert den voor gemelden Gedetineerden Hermanus Heugens Extra Locum torturis buijten pijn banden. En aan denselven sijne bekentenisse van de 9 deeses gedaan, deugdelijck voorgeleesen sijnde, heeft verclaard daarbij in allen deelen te blijven persisteeren sonder daar iets bij of daarvan te willen gedaan hebben,
en heeft deeses vermitss schrijvens onervaaren Gehandmerkt
.....Dit is het + mirck van Hermanus Heugens

Quod attestamur
J.Theod.v.Craen
C. Swildens
L.G. Pelt
J.L. Wintgens
N. Neijssen


Naar boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER