DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Recollectie Mathijs Sengen 26 mei 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168a

Recollectie gedaan op den
Landshuijse tot Valckenborg
..........ter Instantie
Van den heer Lt. Hoog Drossard
deeses lands nom. offic. Informant
..........Door
Mathijs Sengen gedetineerde..........Woensdag den 26 Maij 1773

Is alhier in judicio weederom van wegens dheer Lt. Hoog Drossard gesisteert den voormelde gedetineerden Hermanus Sengen. En aan denselven, buijten pijn en banden et semoto omni terrore desselfs bekentenissen op den 25 Maij deeses jaars gedaan voorgeleesen sijnde heeft verklaart daarbij in allen deele te blijven persisteeren en niets te willen daarbij of daar vanaf gedaan te hebben.
Ten eijnde deese vermits schrijvens onervaeren gehandmerckt.

Dit is het X handmerck van Mathijs Sengen verklaarende niet te kunnen schrijvenNobis presentibus
G.P.T.Landman
N. Neijssen
Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER