DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Recollectie Herman Sengen 26 mei 1773
  Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168  

Recollectie
..........ter Instantie
Van den heer Lt. Hoog Drossard
deeses lands nom. offic. Informant
..........gedaan
op den Landshuijse tot Valckenborg
..........Door
Hermanus Sengen gedetineerde..........Woensdag den 26 Maij 1773

Is alhier van wegens dheer Lt. Hoog Drossard weederom gesisteert den gedetineerde Hermanus Sengen, buijten pijn en banden et semoto omni terrore. En aan denselven voorgeleesen sijnde desselfs bekentenissen gedaan den 24 en 25 Maij deeses jaars heeft verklaart daarbij in allen deele te blijven persisteeren als bestaande erin de oprechte en suijvere waarheijd.
Ten eijnde deese vermits schrijvens onervaeren gehandmerckt.

Dit is het X handmerck van Hermanus Sengen verklaarende niet te kunnen schrijvenNobis presentibus
G.P.T.Landman
N. Neijssen
Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER