DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Recollectie van Peter Gerrits 4 augustus 1773
 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168 •    
Recollectio gehouden den 4. augusti
1773
..........Ter instantie van
Den welEedele Gestrenge Heer en
Mr.
J.G. Farjon Lt-Drossard deeses
Lands

..........gedaan door
 Peter Geritz gedetineerden op den
  Landshuijse van Valckenborg
 ..........Woensdag den 4 augusti 1773Is wederom van wegens welgemelde Heer Drossard
Gesisteert den voornoemden gedetineerden Peter
Geritz, Den welken Extra locum torturæ buijten Pijn en
Banden et Semoto omni terrore, nae dat aan hem sijne
op gesteren en voorgesteren gedaane bekentenissen
van woorde tot woorde waaren voorgeleesen, verklaart
heeft, dat Lambert met het dick been van Roebroek
niet daarbij is geweest als meede den weever woonende
bij Caris, Meijske van Cartemig, Peter Moulin, en alle
andere den welke hij gesteren gerevoceert heeft en
heeft verders in alle deelen bij deselve depositiëns
blijven persisteeren Ten fine deese vermits schrijvens
onervaeren gehandmerkt


.

..........Dit is het handmerk van Peter GeritzQuod attestamur
J.Theodr Craen – L.G. Pelt

   Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER