DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vragen scherp examen

Vragen voor nader scherp examen van Nicolaas Herseler juli 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168Interrogatorien
  voor
den Lt.-HoogDrossard deeses
lands nomine officii Informant
  omme
naeders bij scherper Examen te
verhooren Nicolaes Herscheler
gedetineerde

||  Uw Edele Erentfeste worden versoght den bovengenoemde gedetineerde onder naeder scherper Examen te verhooren over de naervolgende artikelen en desselfs responsiven in geschrifte te redigeren. quo facto aan de heer informant copije omme etc.
  1.
Of niet waar ende waaragtig is, dat hij gedetineerde nog meer diefstallen als reets opgegeven heeft, plichtig staat.
  2.
En aan welke?
  3.
En signantelijck of niet gecoöpereert heeft aan den diefstal begaan bij Mathijs Benders in de
hoofdbank Heerlen.
  4.
Item bij Joseph Wijlders op den Eschen.
  5.
Soo als ook tot Obbijgt
  6.
Item tot Vreelenberg?
  7.
Soo als ook in het Rijck tot Aeken
  8.
Item aan de tentamina te Roerdorp bij Linnig
  9.
Item tot Bir[g]den agter Gangelt
  10.
Soo als ook aan het steelen van een koeije op den Laarhoff
  11.
Wie daarbij geassisteert en de respective aanslaegen gegeeven hebben, hoe gewaepent en de omstandigheden waaren en wat en wat hij uijt een ijder van den diefstallen voor sijn gedeelte geprofiteert heeft
  12.
Aan welke diefstallen den gedetineerde meer plichtig staat

|| Cetere suppleat æquissimus Dominus judex auditor in en op alles etc.

Implorerende
J.A. Pelt
Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER