DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vragen scherp examen

Vragen voor het scherp verhoor van Pieter Rietra
Augustus 1773 • RHCL Maastricht • Landen van Overmaas  8167

 
 
 


Interrogatorien voor
Den Lt. Hoog Drossard
deeses Landts nomine
officii informant
 Omme
Bij scherper examen te
verhoren Piter Rietra
gedetineerde 

§ Uwe Eerentfeste worden versogt den
bovengenoemde gedetineerde Piter Ritra
bij scherper examen te verhoren over de
naarvolgende artikelen, en desselfs
responsiven in geschrifte te redigeren,
quo facto copije omme etc.

1.
Of hij gedetineerde niet gehoort onder
eene Bende gaudieven en hoe lange
en zedert wanneer ?
2.
Of hij gedetineerde niet heeft uijtgeswooren
eenen Eed bij deselve Bende gebruijkelijck
Wanner en waarinne bestond
3.
Of hij gedetineerde niet gehoort onder eene
Broederschap, bij wien en wat deselve
sig vervat
4.
Welcke persoonen of complicen meer
onder deselve Bende gehooren.
5.
Of hij gedetineerde niet pligtig staat aan
verschijde huijsbraeken en diefstallen
6.
Aan welcke
7.
Wie daar bij als complicen geassisteert
hebben, hoe de omstandigheeden van
deselve waaren, en wat hij gedetineerde
uijt ijder diefstal voor sijn aandeel
geprofiteert heeft.

§ Cætera suppliat æquissimus Dominus
judex Auditor in en op alles etc.

Implorerende
J.A. Pelt


Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER