DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tot scherper examen van Martinus Schöders, Valkenburg 17 juli 1778
 • RHCL Maastricht • LvO 8152

 

Vonnis van
scherper examen
   Tot laste
Mart. Schröders

Regt

Visis actis en gelet waer op eenigssints te letten stonde ofte conde moveeren
Scheepenen van den Hoogen geregte der Stad en Vrijheid Valkenburg ter manisse van den Weledelen Heer Luitenant-Voogd accordeeren het verzogde decreet van tortuur provisionelijk tot laste van den gedetineerden Martinus Schroders,
om de zelve naer voorgaende territie per omnes gradus torturæ tot bekentenis te brengen.
Actum in judicio extraordinario den 17 julii 1778

 
                                

VCoram den weledelen Heer Luitenant-Voogd et Scabinis VanGend, Wilmar, VCotzhuijzen en Simond, alsmede D'Heer Boijmans, geassumeerde Scheepen van Haaren
(onderstont) ter ordonnantie
(was geteekent) P. van den Heuvel

 Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER