DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tot nader scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
•••  RHCL Maastricht  •••  LvO 8169  •••
.....In Saeke
Den Wel Ed. Gestr. Hr.
Lt. Hoogdr. deses Lands
nom. officii Informant
.....Tegens
Geertruijd Bosch Gedet.

Visis actis ende Geleth waerop eenigsints te letten stonde ofte
conde
moveeren, signanter op de personeele Responsiven door de
Gedetin.
onder Scherper Examen op den 23 Meert en volgende
gedaen en de
daerop gevolgde Recantatie, alsmeede op't Verbael
Scripto sijdens den
Heer Informant heeden ter crimineele Rolle
overgegeeven, waeruijt ten
alderclaerste blijkt dat de Gedetineerde
niet anders als met Leugentael sig
soek te behelpen, sonder iets
wesentlijk tot haeren onschuldt voor te
brengen.
Soo is't Dat Scheepenen van't Hooge Gerechte der Stadt en
Vrijheijdt
Valkenborg ter manisse van den Wel Ed. Hr. Lt.-Voogdt,
accordeeren
aen den Hr. Informant desselfs versoek van nader
Scherper Examen tot
Laste van de Gedetin. Geertruij Bosch,
deselve daertoe condemneerende
om naer voorgaende territie per
omnes gradus torturζ tot bekentenisse
van haere Euveldaeden te
brengen.

Actum in Judicio Extraordinario de 31 Meij 1775.
Coram omnibus
Ter Ordonnantie
PVandenHeuvel.

    Pronutiatum
    de 1. Junij 1775

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER