DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tot Scherper Examen tegen Dirk Spee Valkenburg 16 november 1775
Nat. Arch.   A.S.G.   5870

 

Rec. 19 febr. 1776

Regt

In Saeke

Den WelEedele Gestr. Heer
en Mr. W.D. Vignon Lt. Hoog
drossard deses lands nomine
officii informant

Tegens

Dirck Spee gedetineerde

 

 
                                

Visis Actis ende geleth waerop eenigsints
te letten stonde ofte conde moveeren sig-
nanter op het geproponeerde sijdens den
heer informant heeden ter crimineele
Rolle gedaen, Scheepenen van het Hoogh
gerechte der Stadt en Vrijheyd Valcken-
borg ter manisse van den WelEedele Heer Lt.
Voogd accordeeren aen den heer informant
des selfs versoek van Scherper Examen
tot last van den gedetineerden Dirck Spee den
selve daer toe condemneerende om
naer voorgaende territie per omnes gradus
torture tot bekentenisse brengen.
Actum in Judicio Extraordinario den
sestiende November 1775 coram D.D. Wateler
v. Gend, vd. Heuvel, Wilmar et Boijmans
geassumeerde Scheepen van Haeren /: onder-
stond :/: Ter ordonnantie :/: was geteekent :/:
P. van den Heuvel Secr. :/: bezijde stond :/:
Pronuntiatum in instanti:/

 

     Coll. et auth.
Falcob.

    ha29 Dec. 1775
Per Copiam
P. vandenHeuvel
secr.Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER