DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examen

Vonnis scherp examen Matthijs Cardous -- 1 juni 1774
RAL Maastricht LvO 8151Vonnis tot
Scherper Examen
tot laste Matth.
Cardous

-------------------------
Visis actis en geleth waer eenigsints te letten stonde  Signanter op het geproponeerde sijdens den Heer informant heden ter rolle gedaen, Schepenen van het Hooge Gereghte der Stad en vrijheijd Valkenborg accorderen aen den Heer Infomant desselfs versoek van Scherper Examen ten laste van den gedetineerde Matthijs Cardous de selve daer toe Condemnerende om naer voorgaende territie per omnes Gradus torture tot bekentenisse te brengen.Actum in judicio Extraordinario den 1 juni 1774.

Coram D.D. van Craan, Wateler, Van Gendt, Wintgens, Van den Heuvel.


(Onderstont) Ter ordonnantie.
was getekent: P. Van den Heuvel
(Besijde stont) Pronuntiatum in instanti.Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER