DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examen

Uitstel van beslissing in zake Matthijs Weerdens 3 januari 1774
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthijs Weerdens

..........In Saake
den welEdelen Gestrengen Heer en Mr.
J.G. Farjon Luitenant Hoogdrossard
deeses lands nomine officii informant
..........Tegens
Matthijs Weerdens gedetineerde
op den Landshuijse tot Valkenborg

Visis actis en op alles geleth en overwoogen
Schepenen der Vrijheijd ende Hoofdbanke Heerlen
Ter manisse van d'Heer Luitenant Schouth deese
Saake voor alsnog niet gedisponeert vindende om
Decisive te konnen decreteren,
Houden deselve in Surseance donec et usque
Actum in Judicio Extraordinario binnen Heerlen
den derden Januarij 1774 Coram de Schepenen
C. Swildens, Pelt, VCotzhuijsen en Nijsten

(onderstond) Ter Ordonnantie
(was geteekent) J.B. VCotzhuijsen  
Substituut Secretaris

   

Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER