DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examen

Vonnis tot scherper examen van Pieter Mengelers d.d. 22 okt. 1773
RAL Archief LvO 8151 (Crimineele Vonnissen)

 

p.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In Saake
Den Weldelen Gestrengen
Lt Drossard deses Lands Noe
off. Informant
Tegens
Pieter Mingeler gedetineerde

Visis actis en geleth waerop eenigsints te letten stonde ofte konde moveeren signanter 't geproponeerde van den Heer Infor.t. heeden ter rolle gedaen, scheepenen der stadt en vrijheijd van Valckenborgh ter manisse van den weled. Heer Lt. Voogt accordeeren aen den Heer Informt. desselfs versoek van Scherper Examen , tot Laste van den gedet. Pieter Mingeler deselve daertoe condemneerende om naer voorgaende territie per omnes gradus torturae tot Bekentenisse te brengen. Actum in Jud. Extraord. de 22 Octob. 1773 Coram V.Craan, Pelt, Wateler, v.d.Heuvel et Wilmar

/onderstont:/ Ter ordonnantie,
/was geteekent:/ P. v. den Heuvel secr.
.

   

Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER