DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tot nader scherp examen van Nicolaas Hersseler 5 juli 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168
In saake
dheer Lt.-Hoogdrossard deses
Landts nom. officii Informant
  Tegens
Nicolaas Herscheler Gedetin.
op den Landtshuijse van
Valckenborg en Beclaegde


Visis actis en signanter het versoek door den Heere Claeger op heeden ter rolle gedaen
Scheepenen der Hoofdtbanke Heerlen ter manisse van dheer Presiseerende
Accordeeren aan den selven de versogte naedere Scherper Examen, tot laste van den Gedetineerden Nicolaes Herscheler om denselven per omnis gradis, nae voorgaende territie tot verdere bekentenisse van sijne bedreeven scheln stucken en ontdeckinge sijner Complicen te brengen.
  Actum in Judicio Extraordinario op den Landt huijse van Valckenborgh den 5 Julij 1773
Coram de Scheepenen van Craen, Pelt, Wintgens, Nijssen en Swildens

Ter ordonnantie
L.G. Pelt
Scabinus a.. Secretaris


Naar bovenEMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER