DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tot scherp examen van Joannes Cordewener, Bernard Kempenaar, Herman en Mathijs Sengen
8 mei 1773 Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168a


In Saake

Den Weledele Gestrenge Heer
en Mr. J.G. Farjon, Lt. Hoogh-
drossard deses Landts nomine
officii Informant
..........Tegens
Johannis Cordeweener, Bernard
Kempener, Hermanus Sengen
en Mathijs Sengen alle
Gedetineerdens op den landts-
huijse van Valckenborg en
Beclaegdens

Visis actis en geleth waarop Eenigsints te Letten Stonde, en Signanter op alle responsiven, Denunciatie en bekentenisse Ter acten berustende, soo als oock op het versoek van den Heere clager op gesteren gedaan, en gemerckt de halsteerige ontkentenisse der gedetineerdens en Beclagdens,
Scheepenen der vrijheijd ende Hooftbanck Heerle regt doende,
accordeeren aen den Heere informant desselfs versoek van Scherper Examen, en Condemneeren alle de gedetineerdens om naar voorgaende territie door alle graaden van torture tot Bekentenisse gebrogt te worden.
Actum in Judicio Extraordinario op den Landtshuijse van Valckenborg den achden maij 1773
Coram de scheepenen VCraen, Swildens, Pelt, vCotzhuijsen, Wintgens, Landman et Nijssen
Ter ordonnantie
J B V Cotzhuijsen
  subst. Secretaris

Naar bovenEMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER