DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tot Scherper Examen Leonard Göbbels 6 aug. 1773 Heerlen
Rijckheyt Archief Heerlen •–• Schepenbank Heerlen 1168
 
 Leonard Göbbels 


Vonnis..........In Saake
den welEdelen gestrengen Heer en
Mr. J.G. Farjon, Lt HoogDrossard
 deeses lands nomine officii Informant
..........Tegens
Leonard Göbbels gedetineerde
op den landshuijse van Valcken-
borg enbeklaagde
------------


Visis actis en signanter op alle de Denuntiatiëns en
bekentenissen ter acten berustende mitsgaders op
het geproponeerde door den Heere Claeger op heeden  ter crimneele rolle gedaan, Schepenen der Vrijheijd ende Hoofdbanke Heerle, accordeeren aan den  Heere Claeger de versogte Scherper Examen tot laste van voornoemden Leonard Göbbels, om
denselven per omnes gradus der Torture naar voor-
 gaande territie tot bekentenisse te brengen.


.

Actum in Judicio Extraordinario op den Landshuijse
Valkenborg den 6 augusti 1773 coram de Schepenen VCraen, Pelt, van Cotshuisen,
Wintgens en Nijssen.
(onderstond) Ter ordonnantie
(was geteekent)
J.B. van Cotshuisen Substituut Secretaris
(tersijde stond) Proninciat. eodem

   Naar bovenEMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER