DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tot per omnes gradus torturæ van Peter Gerits • 2 augustus 1773
• Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168 •
 


..............................
In Saake
Den Weled. Gestr. Heer en Mr.
J.G. Farjon Lt-Hoogdrossard
deser Landen nomine officii informant en Claager
......Tegens
Pieter Geerits Gedetineerde op den Landhuijse van Valckenborg en beclaagde............................
Visis actis en Geleth waarop eenigsints te Letten
Stonde en konde moveeren, en insonderheijd op
het Geproponeerde heeden ter Crimineele rolle gedaan Schepenen der vrijheijd ende hoofdbanck Heerle, accordeeren aen den Aanclager en Informant desself versocht ten laste van Peeter Geerits, dat denselven naar voorgaende territie per omnes gradus torturæ tot bekentenisse gebrogt sal worden.


.

Actum in Judicio Extraordinario den 2 augustus 1773. Coram de scheepenen VCraen Swildens Pelt et Nijssen
----------------------


Ter ordonnantie
J.A. Pelt
... Loco .. teeris

   Naar bovenEMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER