DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examen

Vonnis tot scherper examen van Lins Schouteten d.d. 15 juli 1773
RAL Archief LvO 8151 (Crimineele Vonnissen)

 
 
 


In Saake
Den Weledelen Gestreg.
Heer J. G. Farjon Lt.
Hoogh Drossard Deeses Lants
nomine officii Informant
.......Tegen
Lins Schouteten Gedet.

 

 

Visis Actis als naementlijck de accusatiens en Bekantenissen van verscheijde Gedetineerdens, en in Sonderheijd op de Voorvlugtigheijd van den Beclaegde ten tijde van derselver apprehensie Scheepenen der Stadt en Vrijheijd Valkenborgh ter Manisse van den Weled.Heer Voogt accordeeren aen den Heer Claegers dessels versoek van Scherper Examen naer vooraf gaende territie ten Laste van Lins Schouten op dat deselve per omnes gradus Torturae tot Bekentenisse gebragt sal worden. Actum in Judicio Extraord:.den 15 Julij 1773. Coram omnibus Demptis D.D. van Gendt et Fermin.
 

/ onder stont: / Ter ord/tie
/ Was geteekent: / P. van den Heuvel Secretaris

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER