DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tot scherp examen Leonard Louppen 2 sept. 1772 Herzogenrath
• RHCL Maastricht • Hs 102 •


....................................................... ............................................................................
Extraordinario gehouden op den Casteele tot s'-Hertogenraede den 2. september 1772 ten overstaen van den Schouteth De Limpens de schepenen Kloeter, Vaessen, Werden
en Reijnartz, ende mij J.F. Daelen Subst. greffier

.....Decret
 In saecke De heer officier nomine officii Claeger

Leonart Louppen gedetineerden

........................

Visis actis schpenen der bancke Übach, met advies van twee Rechtsgeleerde hooftschepenen van Limbourgh reguleren den beclaeghden, ende gedetineerden tot bekentenisse van de dieftens, ende feijten, waerover hij ten processe is geaccuseert geworden, mitsgaeders tot behoorelijcke circumstantieringhe derselver, ende tot revelatie van sijne medegesellen, ende, bij gebreecke van het eene, ofte van het andere, verwijsen hem tot scherpe examinatie om des gedaen naerder in saecke gedisponeert te worden nae verheijsch van saecke, de bewijs-middelen ten selven processe geproduceert blijvende ondertuschens in hun geheel
Extraordinaria gehouden op den Casteele van s'Hertogenrade den 20. junii 1771 ten overstaen van de Schep nen Streiffels en Reinckens ende mij
................................................
J.F. Daelen, subst. greffier


Naar boven


EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER