DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tot scherper examen van Baltasar Kerckhoff 30 jan. 1771
RHCL Maastricht • Hs 102
 
Extraordinaria gehouden op
het Casteele van S'Hertogen-
raede heden den 30en Janu-
arii, ten overstaen van de Hr.
P.C. Poijck Schouteth,
M. Hulsgens, M. Trumpener,
Hendrik Joseph Zentissen,
Joannes Coonen Schepenen................................ Word alhier geslooten geproduceert het proces Crimineel van den gedetineerden Balthasar Kerckhoff, waervan openinge, en lecture versocht wordt.
..........Decret
fiat openinghe
Dienvolghens gesien het origineel advies van Schepenen Rechtsgeleerden bij de acten berustende, is conform aen hetselve gedecreteert als volgt:Vonnis
In Saecke
De Heer officier der bancke
Merxstein nomine officii
Claeger
..........Tegen
Balthasar Kerckhoff
beclaegde en gedetineerde
gesien het proces criminel van den gedetineerden Balthasar Kerckhofs, Soo ende gelijck het selve voor ons geïnstrueert ende onder behoorlijcke Inventarissen geslooten geweest is,
    Ende alles well ende rijpelijck geconsidereert Schepenen der banck Merxstein, met advies van twee onpartijdighe Rechtsgeleerde, bevoorns ten definitiven recht te doen verwijsen den voorschreven gedetineerden Baltus Kerckhoff tot Scherpere examinatie offte torture, soo ordinaire als extraordinaire over de dieftens, ende misdaeden waervan hij ten processe geaccuseert offte geïnculpeert is, hem daertoe condemnerende voor soo veel hij dieselve niet en soude bekennen, en behoerelijck circumstantiëren met denominatie van de complicen, offte medegesellen naer voorgaende territie om des gedaen, naerders in saecke gedisponeert te worden volghens exigentie van den cas.


..Actum in Judicio extraordinario, die anno, ende ten overstaen als boven.
(waeren onderteeckent) Mathis Hulsgens, schepen, Mathis Trumpener, schepen, Henricus J. Zentissen, schepen, Joannes Coonen, schepen, J.J. Corneli  greffier

Naar boven


EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER