DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen


Verzoek tot scherp examen van Joannes Cordewener, Bernard Kempenaar, Herman en Mathijs Sengen
7 mei 1773 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168aEodem
 
De Heer Drossard deeses Landes nomine officij informant doet verhaal, hoe dat niet teegen staande alle vermaeningen en Poogingen Joannes Cordeweener, Bernard Kempenaar, Hermanus Sengen en Matthijs Sengen alle gedetineerdens op de Landshuijse van Valkenborg hebben kunnen goedvinden, soo bij hunne gedaane verhooringe als respective Confrontatiëns alle de misdaaden en gruwelijke feijten aan hun tot laste gelegt en waarvan door verscheijdene geconvinceert, halsterrig te ontkennen en te negeeren, waardoor trachten de Justitie ten eenemaal illusoir te maaken in dier voegen, dat deese het Exempel van hunne schuld pligtige Complicen volgen niet dan door middel van Scherper Examen tot eene regtmaetige bekentenisse van hunne spreekende misdaaden sullen kunnen gebragt worden, waertoe deese Saake ten Eenemaal volgens Regtens gedisponeert is, en alhier geene Speculatie omtrent dit versoek kan gemaakt worden, soo als naerders opgeslooten en beweesen ligt in de memorie van Regten ten deese Casse vindbaar, waartoe den Heer informant brevitatis amore is refereerende, met versoek dat aan hem het gemelte Scherper Examen of torture tot laste van Joannes Cordeweener, Bernard Kempenaar, Hermanus Sengen en Matthijs Sengen mag worden geaccordeert deselve door middel van dien aan den Scherpregter overgeleevert sijnde per omnes ...Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER