DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examen


Verzoek tot scherper examen van Peter Schols
Geleen okt. 1751 - RHCL LvO 1246

bokryder

 bokryder
Eodem et eisdem
Den Heere Drossard nomine officii Clager tegens den
gedetineerde Peter Schols exhibeert, concluderende soo
als daerbij tot nadere scherpere examinatie in cas van
geene behoorlijcke sonfessio conform de betigtinge van
den grooten Anton (Winckens??) op het feit van den
moort van den pastoor van Grevenbicht, alsnu aen den
gedetineerde voor te lesen.

Decreet
gesien het geexhibeerde en geconclu-
deerde bij den Heere officier heden
gedaen: vor ende alles daerover te
disponeren Schepenen versenden het-
zelve tot eenen off twee onpartijdige
Rechtsgeleerde ten eijde van advijse.
.--
Dirck Geurts
Jan Selissen
Lambert Banens
Jac. BormansNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER