DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

PROCESTUKKEN


Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen

Joannes Ronden herroept bekentenis en weer naar tortuur verwezen

 Geleen 16 en 21 okt. 1751 - RHCL LvO 1246
Eodem et Coram Eijsdem

Den Heere Drossard nomine officij
in ervaer gecomen sijnde dat den
gedetineerden Joannes Ronden
alias de pijpe malitieuselijk sijn
Bekentenisse de dato den 18 deses
niet tegenstaende daerop gevolghde
Recollectie heeft coemen te sevourin
[desavoueren?] waervan nochtans
gheene acte is worden gecouscheert,
versoekt dat denselven de novo tot
de tortuire sal worden gecondemneert,
bij soo verre denselven in negativis
soud Persisteren.

    d(ecreet)
Zije dese versonden ten advijse

flash
Flash

Den Heere Drossard nomine officij
Claeger tegens Joannes
Ronden alias
de pijpe Criminelijck beclaegden en
Gedetineerden prodeceert advijs tegens
voorschreven gedetineerden
en
Ingevolge van t'selve versoekt naerdere
scherpere
examinatie bij sooverre
denselve niet


Den Heere Drossard nomine officij
Claeger tegens den
gedetineerden
Joannes Ronden alias de pijpe
criminelijk beclaegden en gedetineerden
repeteert sijn voorgaende
geproponeerde
van den 16e deses jongstleden,
waerover
alsnu dispositie versoekende.


Visis actis. Schepen ter manisse
van den præsiderende
naer ingenomen
advijs van twee onpartijdige
Rechtgeleerden
Rechtdoende verclaeren
den gedetineerden Joannes Ronden
alias
de pijpe te wijsen tot naerdere scherpere
examinatie
Emmers soo denselven
alnoch in negativis soude persisteren
off
niet naer behoiren en soude bekennen.
Actum in Judicio

Extraordinario de 21 oktobris 1751

Dirck Geurts
Jan Selissen
Lambert Banens
Jac. Bormans
R. Corten Secr.


 Naar boven

 

Email

 
 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER