DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen


Besluit toepassing tortuur bij L'Obrier en Hendrik Gerrits, 30 okt. 1744
Rijckheyt Heerlen – Schepenbank Heerlen 409Extraordinaer Gehouden
tot Valckenborgh Den 30 Oc-
tober 1744 Coram Domino Prætore en
de Scheepenen Croon Ingenhooven,
Lamberts, Craen et Pelt

Den Wel Edele Heer en Mr. G. van Slijpe Lt. Hoogdrossard deeses Landt nomine officii Informant teegens Jean L'Obrier alias Welsch wijfken soon ende Hendrik Gerrits alias Seijp Jannekens soon, gedetineerdens. Den Heere Informant versoekt ingevolge UWEd. directoir op heeden verleent dat de Gedetineerdens ingevolge het selve moogen worden gesisteert en vervolgens in cas van verdere ontkentenisse de gedecreteerde Tortuere moogen worden geappliceert en vervolgens gehoort over alsulke op den 6 september 1743 teegens de beijde Gedetineerdens sijn geëxhibeert en eeve over deselve den 7 daernae volgend sijn verhoort, cum expensis

Decreet

Worden de versoecken hierinne gedaen aen den Heere Informant geaccordeertNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER