DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree • Documenten • Processtukken • Confrontaties

Confrontatie van Jacob Juneman tegen Marie Catharina Geilkens
16 febr. 1773 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168 Coram de schepenen Pelt
 V. Cotzhuijsen, Wintgens, Nijssen
 en Deswart geassumeerden
 schepen van Mergerathen
Personeel respondeeringe
Bij confrontatie
  Ter instantie van
D’Heer Mr. J.G. Farjon Lt. Drossaard
deeses Lands nomine officii
  Door
Jacobus Juneman en Maria
Catharina Geelkens

Dingsdags den 16 februari 1773

Sijn gesisteert de beijde gedetineerde voorn. en hebben verclaart, Naementlijck

Jacobus Junemann ––– Maria Catharina Geelkens

Art 1. Verclaart Maria Catharina
Geelkens wel te kennen en sulx
wel van jongs op en geenen
particulieren omgang gehad te
hebben
Art 1. Verclaart insgelijx soo
als Jacobus Junemann
Art 2. verclaart dat Gerhard
Drikx hem gesegt heeft dat
hij Gerhard Dirkx en Nicolaes
Geelkens twee bijen op Ter
Worm gestoolen hebben
Art 2. Verklaart niet in ‘t
geheel daarvan te weeten
Art 3. Verclaart den inhoude
deeser aan hem meede gesegt
geworden te sijn door Gerhard
Dirkx
Art 3. Verklaart hier van niets
te weeten.
Art 4. Verklaart van geen verdere
Feijten tot laste de tweede
Gedetineerde te weeten
Art 4 verklaart nergens van
te weeten
En hebben beijde naar duijdelijke voorleesinge hierbij blijven persisteeren ten fine
deese beijde gehandmerkt
Dit is het hant + merk van Jacobus Juneman

Dit is het hand + merk van Marie Catharina Geelkens

Quod Attestamur
L.G. Pelt
J.W. Cotzhuiisen
J.L. Wintgens
N. Neijssens
M. de Swart
Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER