DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Artikelen voor de confrontatie van Jacob Juneman tegen Marie Catharina Geilkens
febr. 1773 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168Artikelen van Confrontatie
  Voor
Den WelEedelen gestrengen heer en mr
J.G. Farjon Lt Hoog Drossaard
deeses lande nomine officij Informant
  Omme
te confronteeren den gedetineerde Jacobus
Juneman teegens Maria Catharina
Geelkens meede gedetineerde

Uw eerentfeste worden versoght de beijde gedetineerde persoonen tegens elkanderen te confronteren en te ondervragen over de naarvolgende artikelen, der selver responsiven over en weeder in geschrifte te redigeeren.
Quo facto aan den heer informant copije oome etc.

  1
of de beijde gedetineerde sig over en weeder niet kennen, bij welcke geleegentheijd kennisse gekreegen hebben en waarin hunnen ommegang bestaan heeft

  2.
Of niet waaragtig is dat door Nicolaas Geelkens en Gerhard Dirkx twee bijen bij den halfwin van Ter Worm gestoolen sijn

  3.
Of diezelven bijen niet ten huijse van de tweede gedetineerde gebragt zijn en den honing daarvan geprovenieert door de zelve tot Aaken verkogt is voor twaalf schellingen, en waar dat geld gebleeven is.

  4.
Of meede niet waaragtig dat de tweede gedetineerde aan meer andere feijten plichtig is, dezelve alle beneffens de omstandigheden te detaillieren

Cætera suppleat æquissimus judex auditor In en op alles etc.
.
Imploreerende      
J.G. Pelt      
Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER