DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Artikelen van confrontatie van Joh. Haesen tegen Anthoon Emants
Artikelen van confrontatie Van Joh. Haesen tegen Matthijs Drummen
Valkenburg 1 en 3 december 1774 ••• RHCL Maastricht   LvO 8170


Artikulen van Confrontatie
Voor..........
Den WelEdel. Gestr. Heer
en Mr. W.D. Vignon Lt. 
Hoog Drossard deses Lands
nomine officii Informant 
Omme te Confronteren 
 Johannes Haezen Gedetin.
Tegens..........
Anthoon Emands.....

U Ed. Agtb. worden gebedenJoannes Haezen te
   Confronteren tegens Anth. Emans over de
   naervolgende Artikulen en van der selver
   Responsiven behoorlijke Extensie te maken, quo
   facto Copije omme etc. Artikulen van Confrontatie 
Voor..........
Den WelEdel. Gestr. Heer
en Mr. W.D. Vignon Lt.  
Hoog Drossard deses Lands 
nomine officii Informant 
Omme te Confronteren 
 Johannes Haezen Gedetin. 
Tegens..........
 Matthijs Drummen Gedetin. 

U Ed. Agtb. worden gebedenJoannes Haezen te Confronteren tegens Matth. Drummen over de naervolgende Artikulen en van der selver Responsiven behoorlijke Extensie te maken, quo facto Copije omme etc.
----------1----------
Of de Gedetineerdens hun elkander kennen
----------1----------
Of de Gedetineerdens hun elkander kennen
----------2----------
Of langen tijd, tzedert wanneer, en ter wat occasie
te samen kennis gehad hebben

----------2----------
Of langen tijd, tzedert wanneer, en ter wat occasie
te samen kennis gehad hebben
----------3----------
Of oijt saemen in vijandschap geleeft of nu nog eenige vijandschap tegens Elkanderen hebben

----------3----------
Of oijt saemen in vijandschap geleeft of nu nog eenige vijandschap tegens Elkanderen hebben
----------4----------
Of meede Lidmaten zijn van de Bende sig in omliggende plaatzen ontdekt hebbende.
En in Cas den Gedetineerde Johannes Haezen dit soude ontkennen: Aen den Gedetineerde tegens
hem geConfronteerd te vragen ? of den eerstgenoemde niet van de Bende is, en of hem daerbij gesien heeft, ten tijde den eenen of anderen Diefstal begaen wierd
----------4----------
Of meede Lidmaten zijn van de Bende sig in omliggende plaatzen ontdekt hebbende.
En in Cas den Gedetineerde Johannes Haezen dit soude ontkennen: Aen den Gedetineerde tegens
hem geConfronteerd te vragen ? of den eerstgenoemde niet van de Bende is, en of hem daerbij gesien heeft, ten tijde den eenen of anderen Diefstal begaen wierd

----------5----------
Of de Gedetineerdens niet te saemen bij Diefstallen geweest en hun te saemen daeraen pligtig gemaekt hebben.
En in geval dit soude ontkennen, aen den persoon tegens hem geconfronteert te vragen ? of hij persevereert bij sijne persoonele Responsiven mits welcke Voorszegden Johannes Haezen bij hem is worden betigt.
In cas Johannes Haezen soude antwoorden van jae, alsdan aen den selven te vragen, de Diefstallen die met en benffens den persoon tegens hem geConfonteert, soude begaen hebben

Cætera Suppliant Domini Auditores in en op alles etc. Cum Expensis

Implorerende
C.L. De Limpens
1774----------5----------
Of de Gedetineerdens niet te saemen bij Diefstallen geweest en hun te saemen daeraen pligtig gemaekt hebben.
En in geval dit soude ontkennen, aen den persoon tegens hem geconfronteert te vragen ? of hij persevereert bij sijne persoonele Responsiven mits welcke Voorszegden Johannes Haezen bij hem is worden betigt.
In cas Johannes Haezen soude antwoorden van jae, alsdan aen den selven te vragen, de Diefstallen die met en benffens den persoon tegens hem geConfonteert, soude begaen hebben

Cætera Suppliant Domini Auditores in en op alles etc. Cum Expensis

Implorerende
C.L. De Limpens
1774


Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER