DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


 Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Confrontaties

 Maaike van Eekelen

Besluit tot confrontatie van Mergen Arets met haar man Michiel Arets
Schaesberg 2 sept. 1743 - RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 7828


       Maaike van Eekelen
 
  pro memorie vindt
  sich bij die acten van
  Micheil Aerets.
  (maar is verloren gegaan)
Eodem et coram ijsdem

  Den voorss. Heere Officier tegens de voorss. Mergen Aerets Criminelijck gedetinerde ende beclaegde versoeckt dat deselve mag in tegenwoordigheijt ende aengesicht van haeren man Micheil Aerets als nu bij recollitie ende Confronatie gehoert werden, als mede deselve beclaegde tegens haer over derselver responderingen op heden gedaen versoeckende daer van Acte in forma om etc.

Decret

Fiat ut petitur       Maaike van EekelenNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER