DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Confrontatie van Henricus Kreijten en Andries Gorné tegen Wilhelmus Cordewener
  3 mei 1773 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168a

Wijders is alhier gesisteert tegens de twee gedetin.
Wilhelmus Cordeweener en naer dat aen deselven
Ernstelijck is worden aengemaand om
de waarheijd te bekennen, hebben verlaard

Art. 1

Verclaaren sij beijde gedetineerdens
Wilhelmus Cordeweener seer wel
te kennen, als sijnde den eerste
gedetineerde swager van Corde-
weener, en den tweeden kort bij
elkanderen groot gebrogt.
Verclaard Wilhelmus Cordeweener
de beijde Gedetineerdens meede
seer wel te kennen, omdat Kreijten
sijn swaager en Andries en hij
ontrent bij een groot gebrogt

Art. 2

Verclaaren sij beijde gedetineerdens
dat hunne conversatie gerouleert
heeft, over huijsbraeken en dief-
stallen te plegen.
Verclaard mijn Leeven dag niet

Art. 3

Verclaaren sij beijde gedetineerdens
dat met Wilhelmus Cordeweener
meede gecoopereert heeft, aen
den diefstal begaen bij Martinus
Schroders aan de hand.
Verclaard  daar ben niet
bij geweest

Art. 4

Verclaaren sij beijde gedetineerdens
dat Cordeweener meede hand-
daadig is geweest aen den dief-
stal begaen tot Winantsraede
in het panhuijs bij Hendrick
Ritzen
Verclaard Wilhelmus
Cordeweener, daarbij niet
te sijn geweest

Art. 5

Verclaaren sij beijde gedetineer-
dens dat Cordeweener meede ge-
coopereert heeft aen den diefstal
begaen bij den Pastor tot Heugen
Verclaard daar niet bij
te sijn geweest

Art. 6

Verclaaren sij beijde gedetineer-
dens dat denselven Cordeweener
meede pligtig is aen den dief-
stal begaen tot Havert bij
Juffrouw Steintjens
Segt daarbij ben ick niet geweest

Art. 7

Verclaard hij eerste gedetin.
hem Cordeweener niet aldaar
gesijn te hebben. Nochtans segt
den tweeden gedetin. dat hij
Cordeweener meede aan den
diefstal begaen bij de wed.
Jansen tot Immendorf
Segt daarbij ben ick niet geweest

Art. 8

Verclaard hij eerste gedetin.
hem daar tot Wörm niet gesijn
te hebben, en hij tweeden
Gedetin. verclaard dat Wilh.
Cordeweener meede aldaar
aan dien diefstal pligtig is
Verclaard daar ben niet
bij geweest

Art. 9

Segt hij eerste gedetin. hem
aldaer meede gesijn te hebben
en dat hij tweeden gedetin.
met denselven eersten verclaard
dat Cordeweener meede pligtig
is aan den diefstal gebeurt
tot Hunshoven bij den pastor
Verclaard daar ben ick
oock niet bij geweest

Art. 10

Exped[ivit se etc.] 

Naar voorleesinge verklaard hij eerste gedetineerde
Hendrick Kreijten dat Cordeweener meede
geassisteert heeft bij den diefstall gebeurt
tot Wörm in den landen van Gulick

En hebben vervolgens hierbij blijven
persisteeren ten fine vermits schrijvens
onervaaren gehandmerkt


Dit is het + merk van
Hindrick Kreijten

dit is het + merk van
Andries Gorne

Dit is het + merk van
van Wilhelmus Cordeweener


Quod Attestamus
L.G. Pelt
G.J. Landman, C Swildens
F.L. Wintgens
N. Neijssen
Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER