DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Artikelen van confrontatie van Matthijs Sengen tegen Frans en Thomas Boumans
(19) juni 1773 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168a

 


   ||        
 


Artikelen van confrontatie
..........Voor
Den Hr Hoog Drossard deeses
Lands nom. officij Informant
..........omme
te confronteeren Mathijs Sengen
..........Teegens
Frans en Thomas Bouwman
allen gedetin.


 
UWE. Eerentfeste worden versoght  de genoemd gedetineerdens te confronteeren over de naervolgende artikelen en derselver responsiven over en weeder in geschrifte te redigeeren quo facto aan den heer Informant copije omme etc.

........1.
Of zij gedetineerdens malkanderen over en weeder kennen, en of ooijt eenige vijantschap teegens elkanderen gehad hebben
........2.
Of zij gedetineerdens met malkanderen plichtig staan aan verscheijde huijsbraaken en diefstallen
........3.
En signantelijck gecoöpereert te hebben aan den diefstal begaen tot Wurm
........4.
Soo als ook aan een dito huijsbraake en diefstal gecommitteert tot Heugen bij Millen geleegen
........5.
Aan welke diefstallen sij gedetineerdens nog meer plichtig ende handdaadig sijn


Cetera supleat sæquissimus Dominus judex auditor in en op alles etc.

 Imploreerende
 J.A. PeltNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER